Ruim 95 duizend chauffeurs hebben code 95 op zak

12 november 2015 | Auteur: | Posted in Cursussen, Educatie

Sinds de invordering van de code 95 bijscholing verplichting voor beroepschauffeurs hebben 95 duizend van de 160 duizend chauffeurs de bijscholing gevolgd. Dat betekent dat de bijscholing tot nu toe netjes wordt opgevolgd. Precieze cijfers over hoeveel chauffeurs de bijscholing nog moeten volgen zijn niet bekend, aangezien er ook nog altijd uitzonderingen gelden voor sommige chauffeurs.

Aanleiding voor de invoering

De nieuwe Europese richtlijn die vrachtwagen chauffeurs verplicht om extra bijscholing te volgen, genaamd code 95, is door Brussel in 2009 in het leven geroepen in de hoop de verkeersveiligheid rond vrachtwagens te verhogen. Tevens is het de bedoeling dat de chauffeurs door de nieuwe scholing leren om zuiniger te rijden, wat zijn bijdrage moet doen aan een schoner milieu.

Cursus

Aan het begin van vorig jaar hadden slechts 33 duizend chauffeurs de bijscholingscursus gevolgd. Het aantal chauffeurs die de code 95 in het bezit hebben is sinds het begin van 2014 dus al verdrievoudigd. De chauffeurs die hun code 95 in het bezit hebben, moeten elke vijf jaar de cursus opnieuw doen. Per vijf jaar houdt dat in dat de chauffeur een volledige werkweek (35 uur) bezig is met leren, en dus niet kan werken. Van de in totaal 35 uur die de cursus duurt, zijn 7 uren praktijklessen, wat neerkomt op één werkdag. Na het afronden van de cursus krijgt de chauffeur een stempel op zijn rijbewijs die aantoont dat hij vakbekwaam is.

Tekort aan opleidingsfaciliteiten

Het proces van het behalen van de richtlijn verloopt nog niet overal rooskleurig. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds te weinig praktijkdocenten die de lessen kunnen geven en dat leidt tot serieuze tekorten aan plaatsen om de cursus te volgen. De reden dat nog niet alle chauffeurs hun vakbekwaamheid hebben gehaald is dus niet alleen te wijten aan hunzelf. Toch zijn de organisaties die betrokken zijn bij de code 95 richtlijn redelijk positief gestemd.

Auteur:

This author has published 26 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.