4 tips om ongevallen op de werkvloer te voorkomen

14 augustus 2019 | Auteur: | Posted in Cursussen

Jaarlijks raken liefst 200.000 mensen in Nederland betrokken bij een ongeval op het werk. Van hen lopen er 2300 blijvend letsel op of belanden in ieder geval in het ziekenhuis. Gemiddeld zestig van hen kunnen dit niet meer navertellen. Tamelijk schokkende cijfers, wanneer je bedenkt dat Nederland zo’n zeven miljoen werkenden kent. Dat wil zeggen dat één op de 35 jaarlijks het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Als werkgever ben je verplicht om in kaart te brengen van welke mogelijk risicovolle omstandigheden sprake is bij jou op de werkvloer. In de Arbo-wet staan hiervoor regels opgesteld. Denk hierbij aan gevaar op uitglijden of vallen, in aanraking komen met gevaarlijke machines of de kans dat iemand zich snijdt aan een bewegend voorwerp. Vindt er een ernstig ongeval plaats, dan dien je dit te melden bij de Inspectie SZW.

Om de kans op arbeidsongevallen bij jou op de werkvloer te beperken, kun je gebruikmaken van de volgende vier tips. Sommige spreken wellicht voor zich, maar worden toch nog te vaak over het hoofd gezien. Misschien juist omdat ze zo voor de hand liggend zijn. Neem ze dus aandachtig door.

Zorg voor een bedrijfshulpverlener

Bedrijven waarbij ten minste één werknemer in dienst is, zijn verplicht zorg te dragen voor bedrijfshulpverlening – bhv. De bhv’er weet hoe te handelen in het geval van brand, een ongeval of een andere calamiteit. Hiervoor heeft de persoon een bhv-cursus gevolgd. Als zelfstandige is dit niet verplicht en wanneer je bedrijf uitsluitend draait op vrijwilligers evenmin. Het kan echter nooit kwaad om een bhv-cursus te volgen!

Maak tijd vrij voor voldoende pauzes

Oververmoeidheid is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsongevallen. Regelmatig blijkt na een ongeluk dat werknemers te weinig pauze nemen of krijgen. Hierdoor vermindert de concentratie en wordt de kans op ongevallen vergroot. Stimuleer dus het regelmatig nemen van pauzes, al is het maar af en toe vijf of tien minuutjes.

Creëer een sfeer waarin men elkaar aanspreekt

Wat ook ontzettend belangrijk is, is dat personeel elkaar durft aan te spreken, wanneer iemand onzorgvuldig handelt. In een zwijgcultuur zal dit niet gauw gebeuren. Er dient dus een open sfeer te bestaan, waarin men niet bang is om elkaar aan te spreken. Dat begint bij jou als werkgever. Wees aanwezig, aanspreekbaar en benadruk dit ook.

Laat uw personeel een VCA-cursus volgen

Om uw personeel doordrongen te laten worden van de potentiële gevaren op de werkvloer, kunt u ze tot slot een VCA-cursus laten volgen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een met succes afgeronde VCA-cursus levert een certificaat op dat tien jaar geldig is. Als uw medewerkers hierover beschikken, toont dit, in het geval van een bedrijfsongeval, ook aan dat je als werkgever er voldoende aan gedaan hebt om je personeel bewust te maken van veiligheidsrisico’s.

Reacties uitgeschakeld voor 4 tips om ongevallen op de werkvloer te voorkomen

Auteur:

This author has published 45 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.