Wat te doen als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt?

2 september 2019 | Auteur: | Posted in Gezondheid

Iedere werkgever kan ermee te maken krijgen: een werknemer die al dan niet tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren wegens arbeidsongeschiktheid. Ziekte, een ongeluk, psychische klachten: ze kunnen er allemaal toe leiden dat een werknemer al dan niet tijdelijk zijn of haar werk niet meer kan doen zoals voorheen. Op zijn zachtst gezegd vervelend voor de werknemer, maar natuurlijk ook zeer zeker voor jou als werkgever.

Aan jou de taak om de employé zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hoe snel dit kan, hangt vanzelfsprekend af van de aard van de klachten. Kan iemand uit fysieke overwegingen zijn of haar werk niet meer uitvoeren? Dan is het wellicht mogelijk diegene een andere functie aan te bieden, die nog wel uitvoerbaar is. Is dit geen optie, dan dient een reïntegratietraject opgestart te worden, waarbij zowel jij als de werknemer verschillende plichten hebben.

Bedrijfsarts of arbodienst inlichten

De eerste stap bij ziekte van een werknemer is altijd het inschakelen van de bedrijfsarts of de arbodienst. Dit geldt ook bij een griepje, waarvan de werknemer zelf vermoedt dat het binnen enkele dagen over zal zijn. Is de werknemer langer dan vier weken ziek? Dan dient u een probleemanalyse te laten opstellen door de betreffende arts en samen met een plan van aanpak te komen. Het UWV dient pas ingeschakeld te worden na 42 weken (gedeeltelijke) afwezigheid.

Belastbaarheidsonderzoek

Een belangrijke stap, wanneer het vermoeden bestaat dat een werknemer langdurig uit de running is, is het laten uitvoeren van een belastbaarheidsonderzoek door een externe partij als Psyon. Zo krijgt u inzicht in de reïntegratiemogelijkheden en de duur van het eventuele herstel. Een belastbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de maximale werklast die een werknemer nog kan verdragen, als gevolg van zijn of haar klachten. Ook wordt in dit rapport geschetst hoe deze belastbaarheid zich in de toekomst naar verwachting zal ontwikkelen.

2e spoor

Een mogelijke uitkomst kan zijn dat de werknemer binnen jouw bedrijf niet langer geschikt werk kan doen, maar niet volledig arbeidsongeschikt verklaard wordt. Dit laatste wil zeggen dat hij of zij elders nog wel aan het werk zou kunnen. Ook hierin heb je als werkgever een belangrijke rol. Je helpt de werknemer met sollicitaties en houdt nauwkeurig bij hoe de zoektocht naar een nieuwe baan verloopt.

Reacties uitgeschakeld voor Wat te doen als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt?

Auteur:

This author has published 45 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.