Eenzaamheid onder ouderen

12 juli 2017 | Auteur: | Posted in Gezondheid

In Nederland zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Van al deze ouderen voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Dit zijn er extreem veel. Van de 1 miljoen eenzame ouderen hebben 200.000 ouderen slechts een keer in de maand een sociaal contact. Hier moet natuurlijk iets mee gebeuren, dit zijn schokkende cijfers. Daarom is het belangrijk dat mensen de feiten onder ogen zien.

Feiten en cijfers

Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Het percentage van mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. 75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstapeling van gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van de partner, andere leeftijdsgenoten en familie en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Zowel mannen als vrouwen voelen zich eenzaam. Toch zijn er onder de eenzame 85-plussers relatief veel vrouwen. Dit komt waarschijnlijk doordat oudere vrouwen vaker alleenstaand zijn dan oudere mannen.

Onder alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen en onder alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben, zijn het meest eenzaam. Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben helaas. Het verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Als eenzame oudere heb je 14% meer kans op een vroege dood dan een gemiddeld persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht.

Een oplossing

Het aantal eenzame ouderen gaat alleen maar toenemen. Steeds minder ouderen in een zorginstelling krijgen bezoek en zitten met de feestdagen vaak alleen. Uit onderzoek blijkt dat 85% procent van de eenzame ouderen het lastig vinden om de eenzaamheid bespreekbaar te maken. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en ze vinden dat er veel onbegrip is voor eenzaamheid. Een groot deel van de eenzame ouderen zegt een echt goede vriend of vriendin te missen. Dit kan al deels verbeterd worden door actiever op bezoek te gaan bij ouderen en door eenzame ouderen te activeren om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of om deel te nemen aan (laagdrempelige) sociale activiteiten. Dit vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. Een mooi voorbeeld van een initiatief voor eenzame ouderen is het Ontmoet en Groetplein. Dit is een plek waar leuke dingen te doen zijn voor ouderen.

Reacties uitgeschakeld voor Eenzaamheid onder ouderen

Auteur:

This author has published 201 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.