Zorg op maat

25 oktober 2016 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Gezondheid, Medisch

Er bestaan verschillende soorten thuiszorg waarvan men gebruik kan maken. In de hoofdlijnen gaat het dan om drie verschillende vormen van zorg. Deze zijn onderverdeeld in de vormen van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Drie verschillende functies die alleen een andere inhoud hebben. Bij ZuidZorg is het mogelijk om gebruik te maken van een van deze varianten van thuiszorg.

Persoonlijke Verzorging

Wanneer u gebruik wil maken van persoonlijke verzorging, dan gaat het om het helpen bij activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging of om deze activiteiten over te nemen. Deze activiteiten kunnen heel divers zijn, waarbij u bijvoorbeeld kan denken aan algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dat zijn taken zoals wassen, hulp bieden bij aan-en uitkleden en de toiletgang. Daarnaast wordt er hulp geboden bij zelfverzorging zoals het scheren, de hand- en voetverzorging en de mond- en gebitsverzorging. Tenslotte kan u van advies, instructie en voorlichting worden voorzien bij bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen en de stimulatie van het zelf doen van bepaalde activiteiten.

Verpleging

Het hoofddoel van verpleging is het uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van de gezondheid of het voorkomen van ziektes en aandoeningen. Denk hierbij aan wondverzorging, inbrengen van een katheter, maagsonde en injecties. Tevens speelt de begeleiding een belangrijke rol, waarbij het gaat om het aanleren van injecties aanbrengen en hoe u het beste met een eventuele ziekte om kunt gaan. Regelmatig contact met de zorgverlener en de thuiszorgverpleegkundige is dan ook noodzakelijk.

Begeleiding

Begeleiding is bedoeld om de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of te compenseren. Met behulp van begeleiding bent u veel langer in staat om zelfstandig thuis te blijven wonen. Begeleiding is tevens bedoeld voor mensen die in een instelling verblijven, maar ook voor mensen die zichzelf zonder begeleiding niet goed kunnen verzorgen. Hier zijn een aantal activiteiten aan verbonden zoals het ondersteunen bij vaardigheden of handelingen. Hierbij valt te denken aan hulp bij het gebruik van openbaar vervoer en het stimuleren van het persoonlijke contact in een sociale omgeving. Ander belangrijke aspecten zijn het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur of het voeren van de regie en het overnemen van toezicht.

Zo is er voor iedereen altijd een geschikte vorm van thuiszorg te vinden die bij elke gewenste situatie past. Bij ZuidZorg vindt u dan ook zorg die volledig aansluit op uw wensen en behoeften. Kwaliteit en zorg op maat is dan ook waar
ZuidZorg voor staat.

Reacties uitgeschakeld voor Zorg op maat Tags: , , , ,

Auteur:

This author has published 204 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.