Comfortabel langer thuiswonen

28 november 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid

Tegenwoordig is het vanuit de overheid verplicht gesteld om langer zelfstandig thuis te wonen. Door deze maatregel en de grote verschuivingen in de zorg van overheid naar gemeente, zijn er veel vragen omtrent de verzorging. Toch is het van belang dat iedere Nederlandse oudere, comfortabel thuis kan blijven wonen.

Zorginstellingen

Voor de zorginstellingen wacht nu de zware taak om flexibel om te springen met deze wijzigingen. De budgetten dalen, terwijl de behoeftes steeds groter worden. Hier moet zeker op de lange termijn op worden ingespeeld. Zo is Zorginstelling Zuidzorg een van de bedrijven die van deze case een groot item heeft gemaakt. Een van de nieuwste ontwikkelingen is Robot rose. Deze robot zorgt ervoor dat ouderen langer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. De robot is te bedienen door de cliënt zelf maar ook door de zorginstelling. Zuidzorg bestuurde bij de proef vanuit de zorginstelling Veldhoven een robot in Waalre. De testomgeving was eerst zonder ouderen, toen met ouderen die meekeken en een adviserende rol hadden over de besturingen en functionaliteiten van de robot. Door de inzet van deze robot is het de bedoeling dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met minder personeelsinzet. Robot Rose is een van de vele ontwikkelingen waar tegenwoordig op wordt ingezet. Een trend die al operationeel is, is zorg op afstand, of beeldzorg.

Zorg op afstand

Via deze manier van zorg kunnen zorginstellingen hun cliënten van afstand in de gaten houden. Via een beeld en camera kunnen ouderen 24/7 in de gaten worden gehouden. Deze manier van zorg is de opvolging van de al langer bekende alarmering. De enigste benodigdheden hiervoor zijn een beeld via laptop, televisie of tablet met daarbij een aangesloten of geïntegreerde camera. Hierdoor kan bij nood sneller worden ingegrepen. Ook staat er een medewerker van de thuiszorg continu in contact met de patiënten, waardoor zij zich veilig voelen.

Auteur:

This author has published 204 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.