Wat is rentemiddeling?

17 maart 2017 | Auteur: | Posted in Financieel, Hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek kan je kiezen voor een variabele rente of voor een rentetarief dat voor een bepaalde periode is vastgelegd. Zo kan je doorgaans kiezen uit een rentevaste periode van één, vijf, tien, vijftien, twintig of dertig jaar. De belangrijkste reden om te kiezen voor een vaste hypotheekrente is om zo te voorkomen dat je later met hogere hypotheeklasten wordt geconfronteerd als gevolg van een stijgende marktrente. De hypotheekrente kan echter ook dalen. Zo lag bijvoorbeeld de rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar in 2010 rond de 6%, terwijl het rentetarief in 2016 voor eenzelfde hypotheek nog maar ongeveer 2% was. De keerzijde van een vaste hypotheekrente is dat je niet automatisch profiteert van dalende hypotheekrentetarieven. Rentemiddeling maakt het mogelijk om alsnog het voordeel van een dalende marktrente te genieten.

 

Hoe werkt rentemiddeling?

Anders dan bij het oversluiten van je hypotheek, wordt bij rentemiddeling geen nieuwe hypotheek afgesloten. Wel wordt de hypotheekrente opnieuw berekend. Zoals het woord al zegt, wordt bij rentemiddeling een gemiddelde genomen. Hierbij gaat het om een (gewogen) gemiddelde van het oorspronkelijk afgesproken rentetarief en de huidige rentetarieven voor hypotheken. Hoe dit gemiddelde precies wordt berekend, verschilt (iets) per hypotheekverstrekker, maar in het algemeen is het voordeel van rentemiddeling het grootst wanneer de marktrente veel is gedaald en de resterende duur van je rentevaste periode relatief klein is.

 

Boetebedrag mag je uitsmeren

Bij het berekenen van de nieuwe rente brengt de hypotheekverstrekker boeterente in rekening. Je betaalt dus niet (zoals bij het oversluiten van een hypotheek) in één keer een boetebedrag, maar je smeert dit bedrag uit over de resterende duur van de hypotheek. Met rentemiddeling geniet je zodoende onmiddellijk van de lusten van lagere hypotheeklasten, terwijl je de lasten van de boete mag verdelen over de rest van de hypotheekduur.

Reacties uitgeschakeld voor Wat is rentemiddeling?

Auteur:

This author has published 148 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.