Toeslagen van de belastingdienst

10 februari 2015 | Auteur: | Posted in Financieel

Heb je een Nederlandse zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Het is in dat geval misschien mogelijk een toeslag van de belastingdienst te ontvangen. Toeslag is de naam voor deze tegemoetkomingen. De belastingdienst heeft vier vormen van toeslag beschikbaar gesteld:
• huurtoeslag: dit is een tegemoetkoming in de kosten van een huurhuis
• zorgtoeslag: dit is een tegemoetkoming in de kosten van de Nederlandse zorgverzekering
kinderopvangtoeslag: dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang
kindgebonden budget: dit is een tegemoetkoming in de kosten die kinderen met zich meebrengen

Hoogte van de toeslag
Het (gezamenlijke) vermogen en het inkomen bepalen de hoogte van de het kindgebonden budget, zorg- en huurtoeslag. Het kindgebonden budget houdt geen rekening met het (gezamenlijke) vermogen. Om de toeslag hoogte vast te stellen wordt het jaarlijkse inkomen van deze personen meegeteld:
• de persoon zelf
• de eventuele toeslagpartner
• eventuele medebewoners als het om huurtoeslag gaat

Uitbetaling van de toeslag
Na de aanvraag van de toeslag worden alle ingezonden gegevens geverifieerd. De belastingdienst verifieert de gegevens om te toetsen of de persoon voldoet aan de voorwaarden. Als de toeslag goedgekeurd is dan wordt de toeslag elke maand overgemaakt. De ontvangen toeslag is een voorschot. Aan de hand van de ingezonden gegevens wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld.

Auteur:

This author has published 16 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.