Het berekenen van een lening

21 juli 2014 | Auteur: | Posted in Financieel, Geld, Hypotheek, Lenen

Voor niet iedere lening is het berekenen van de totale kosten even eenvoudig. Hoe meer er duidelijk is over het leenbedrag, de rente en de looptijd hoe beter u kunt vaststellen hoeveel u uiteindelijk kwijt zult zijn aan het lenen van geld. Want geld lenen kost immers altijd geld. De beloning die u aan de geldverstrekker (voor het beschikbaar stellen van het bedrag) moet betalen is de rente.

Is er sprake van duidelijkheid over leenbedrag, rente en looptijd, dan is het berekenen van de kosten kinderspel in vergelijking met een lening waarbij over deze getallen minder duidelijkheid bestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een doorlopend krediet of een krediethypotheek. Men kan naast het aflossen van lening en hypotheek ook weer geld opnemen. Over dit opgenomen bedrag moet rente betaald worden. Het is bij het doorlopend krediet of een krediethypotheek niet gemakkelijk om van te voren vast te stellen wanneer de consument weer geld zal opnemen en dus meer rente over de lening zal moeten betalen.

Voor de berekening van de kosten van een hypothecaire lening spelen ook nog eens andere factoren een rol. In eerste instantie heeft u te maken met kosten koper, een bedrag dat u eenmalig moet voldoen dat onder andere bestaat uit notariskosten, afsluitkosten en taxatiekosten. Verder kan een hypotheek uit diverse componenten bestaan, zoals een gekoppelde verzekering of een verplichte maandelijkse inleg bij een beleggingsverzekering. Online rekentools voor hypotheken kunnen niet altijd rekening houden met dit soort maatwerk. Daarom is het raadplegen van een hypothecair adviseur in alle gevallen aan te raden wanneer u een berekening wilt maken van een hypotheek.

Auteur:

This author has published 8 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.