Model View Controller, wat is dat?

8 juli 2014 | Auteur: | Posted in Computers, Software

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Heden ten dage maakt men veel gebruikt van Model-View-Controller (MVC). Hieronder kunt u meer over MVC lezen.

MVC staat voor: Model View Controller. Door middel van MVC brengt men in programmeercode een lagenmodel aan. Denk aan een inhoudsopgave of de mappenstructuur op uw computer.

Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project en CMS systeem gebruikt. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks.

Auteur:

This author has published 6 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.