Inboedelverzekering vergelijken

30 september 2014 | Auteur: | Posted in Huis en tuin

Inboedelverzekering

inboedelverzekering is een verzekering die schade aan uw woning / pand dekt. Een inboedelverzekering kent verschillende soorten. Hieronder worden er een aantal opgesomd en uitgelicht wat ze betekenen.

Wat is een inboedel?

Wat betekent eigenlijk het woord inboedel?
Onder inboedel wordt verstaan alle zaken die vallen onder de particuliere huishouding van de verzekerde. Hierbij behoren onder andere: huisdieren zoals honden en katten, (brom)fietsen, aanhangwagens, tuinen en dergelijke. Zaken die daar niet onder vallen zijn bijvoorbeeld  valuta en motorrijtuigen (behalve bromfietsen).

Wanneer u buiten uw eigen woning bent, is de inboedel ook verzekerd. Wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent met de auto, wordt er tegen alle schades die u oploopt dekking verleent. Let wel: wanneer er diefstal uit de auto plaatsvindt, geldt dat de auto goed afgesloten dient te zijn. Hiervoor wordt maximaal €225,– uitgekeerd aan de verzekerde.

U kunt ook slachtoffer worden van beroving en afpersing. U bent op alle overige plaatsen dan verzekert. Wanneer de verzekerde door fysiek geweld wordt gedwongen om zijn tas en of portefeuille af te staan, dan valt dit onder de dekking van de inboedelverzekering.

Inboedelverzekering vergelijken

U merkt dat er aan behoorlijk wat gedacht moet worden bij het afsluiten van een inboedelverzekering. U kunt uw inboedelverzekering vergelijken op Independent Duinrand. U kunt hier onafhankelijk uw inboedelverzekering vergelijken. Wanneer u vragen heeft, kunt u deze veilig stellen tijdens een chatsessie met één van de medewerkers van Independent Duinrand.

Auteur:

This author has published 4 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.