Informatie over de dwangneurose

10 mei 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Gezondheid, Medisch

Waarschijnlijk heeft u weleens van de dwangneurose gehoord. Iemand die deze aandoening heeft, heeft last van angstgedachten en moet dwanghandelingen uitvoeren om deze angstopwekkende gedachten te neutraliseren.

Erfelijkheid speelt bij de dwangneurose een factor. Ook kan er sprake zijn van dwang wanneer men last heeft van depressie. Dwang is daarnaast nauw verwant met ticstoornissen. Veel mensen met Gilles de la Tourette hebben ook dwangneurose.

Van de dwangneurose zijn verschillende gradaties. Dwang kan zo heftig zijn dat een patiënt minuten bezig is met het uitvoeren van de dwanghandelingen. Daarnaast kan de patiënt in een sociaal isolement raken.

Een voorbeeld van de dwangneurose is de aandoening smetvrees. Hierbij heeft men de angst om besmet te raken door aanraking. Men zal daarom steeds aanraking proberen te voorkomen of ontwijken. Bestek dat door iemand anders is gebruikt, wordt bijvoorbeeld niet gebruikt.

Wat ook redelijk vaak voorkomt is controledwang. Bij controledwang worden steeds controle”rituelen” uitgevoerd. Men controleert bijvoorbeeld steeds of de voordeur wel dicht is. Ook kunnen alle stekkers uit de stopcontacten worden gehaald bij het verlaten van de woning, uit angst voor brand.

Het uitvoeren van de dwanghandelingen kost erg veel tijd. Wanneer de patiënt zich uit schaamte gaat terugtrekken komt hij of zij in een sociaal isolement terecht. Het is dan ook belangrijk dat men de hulp krijgt van een psychiater.

Veel patiënten hebben baat bij exposure en responspreventie. De patiënt leert de dwanghandelingen af bij deze behandelvorm. Omdat de patiënt vast zit in een bepaald patroon gaat hier enige tijd overheen.

Voor sommige mensen kunnen medicijnen wonderen verrichten. Dit heeft vaak de voorkeur wanneer de patiënt ook depressieklachten heeft. Men kan angstremmers of antidepressiva voorschrijven.

Auteur:

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.