Gemalen: onmisbaar voor Nederland

8 mei 2019 | Auteur: | Posted in Gezondheid

We leven in Nederland met zijn allen grotendeels onder zeeniveau. Niet voor niets zijn we dan ook de absolute experts als het gaat om watermanagement. Maar heb je er weleens bij stilgestaan hoe we er nu eigenlijk voor zorgen dat ons land niet overstroomt? Natuurlijk, de dijken ken je. Die houden het water uit de zee tegen. Maar hoe zorgen we er eigenlijk voor dat het water in onze meren en rivieren op het juiste peil blijft?

De waterweegschaal

Het op peil houden van onze binnenwateren is essentieel voor Nederland. Enerzijds om overstromingen te voorkomen, anderzijds om te zorgen voor voldoende watertoevoer voor de akkers. Dit regelen we met gemalen, die water verplaatsen van lager naar hoger gelegen gebieden. Vanuit polders wordt het water verplaatst naar zogenaamde boezems. Dit zijn een soort opslagreservoirs zonder vast waterpeil, die puur en alleen bestaan voor het afvoeren van overtollig water. Vanuit de boezems wordt het water weer afgevoerd naar rivieren, die het tot slot lozen in de zee.

Hoe werkt een gemaal?

Gemalen werken door water omhoog te stuwen. Hoe ze dit doen verschilt per type gemaal. De meeste werken echter via vijzels, afgeleid van de bekende Schroef van Archimedes, maar dan zonder buis eromheen. Deze roterende, spiraalvormige schroeven zijn dusdanig vormgegeven dat water alleen omhoog gestuwd kan worden en niet meer terug kan lopen. Iedere vijzelkom kan een bepaalde hoeveelheid water verplaatsen. Zo worden er bij elke rotatie kleine hoeveelheden water afgevoerd.

De vijzels beginnen natuurlijk niet uit zichzelf te draaien. Daarom is er voor ieder gemaal ook een aandrijfwerktuig nodig, die het proces in gang zet. De meestgebruikte optie hiervoor is de stoommachine, waarmee ook meteen de meest milieuvriendelijke variant genoemd is. Andere mogelijke aandrijfwerktuigen zijn namelijk onder meer de dieselmotor, elektromotor en aardgasmotor.

Wie beheert de gemalen?

De Nederlandse waterhuishouding wordt uitgevoerd door de 21 waterschappen die Nederland kent. De waterschappen beheren soms wel honderden gemalen. Alleen al het Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslân) beheert al meer dan negenhonderd gemalen. Zodoende hebben de waterschappen een ontzettend belangrijke taak, die niet onderschat mag worden. Opmerkelijk dan ook dat we bij waterschapsverkiezingen veelal geen idee hebben waarvoor we eigenlijk stemmen…

Reacties uitgeschakeld voor Gemalen: onmisbaar voor Nederland

Auteur:

This author has published 44 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.