Dwangneurose, wat doe je eraan?

27 mei 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Gezondheid, Medisch

Ongeveer twee procent van de bevolking lijdt aan dwangneurose. Iemand die deze aandoening heeft, heeft last van angstgedachten en moet dwanghandelingen uitvoeren om deze angstopwekkende gedachten te neutraliseren.

Men kan dwangneurose van de ouders of grootouders overerven. Ook kunnen dwangklachten om de hoek komen kijken wanneer iemand last heeft van depressie. Dwangklachten zien we ook veel bij mensen die het syndroom van Gilles de la Tourette hebben.

Dwang kan in heftige mate voorkomen. Dwangklachten kosten veel tijd en energie. Hierdoor kan men te laat komen op afspraken. Ook is er een kans dat de patiënt zich door de dwanghandeling schaamt en in een sociaal isolement terechtkomt.

Smetvrees is een redelijk bekend voorbeeld van de dwangneurose. Men durft hierbij geen andere objecten of personen aan te raken uit angst om “besmet” te worden. Men zal daarom steeds aanraking proberen te voorkomen of ontwijken. Raakt de patiënt toch per ongeluk iets aan waardoor men denkt besmet te raken, dan zal de patiënt de handen willen wassen.

Veel mensen met dwangneurose hebben controledwang. Hierbij zullen dwanghandelingen uitgevoerd worden die gericht zijn op het controleren van dingen. Bijvoorbeeld of men bij het verlaten van het huis de deur wel goed op slot heeft gezet. Ook wordt er bijvoorbeeld steeds gecontroleerd of de gaskraan wel goed is dichtgedraaid.

Het mag duidelijk zijn dat het veelvuldig controleren ervoor zorgt dat men niet met andere zaken bezig kan zijn. En het is vervelend wanneer de patiënt door de dwangrituelen te laat op afspraken komt. Behandeling is in dit geval noodzakelijk.

Exposure en responspreventie is een therapievorm die kan worden ingezet. Bij deze methodiek mogen steeds meer dwangrituelen simpelweg niet meer uitgevoerd worden. Geduld is hierbij belangrijk, want het afleren van de dwangrituelen kost tijd.

Aan een aantal patiënten zullen ook medicijnen worden voorgeschreven. Medicijnen hebben zelfs de voorkeur wanneer er ook sprake is van depressieve klachten. Men kan angstremmers of antidepressiva voorschrijven.

Auteur:

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.