De zorg verandert

9 september 2015 | Auteur: | Posted in Gezondheid

Het is niemand ontgaan dat de zorg in Nederland de laatste jaren drastisch is veranderd. En desondanks zal de zorg nog meer veranderen de komende jaren. De invoering van het nieuwe zorgstelsel is immers niet vlekkeloos verlopen en er zullen nog heel wat regels aangepast moeten worden om de kwaliteit en service op een goed niveau te brengen. Wat er veranderd is, weet de Nederlandse bevolking redelijk goed, maar wat er nog moet veranderen is iets waar nog hard aan gewerkt moet worden

Kwaliteit van de zorg

De kwaliteit van de zorg anno 2015 laat nog te wensen over; dit lezen, zien en horen wij vrijwel dagelijks in de media. Het is dan ook een gigantische operatie geweest om deze dienstverlening zo te hervormen dat het een win winsituatie is voor zowel cliënten als de zorgverleners. Helaas zitten er nog kinderziektes in de nieuwe wetgeving. Daar hebben veel mensen mee te maken; de problemen rond de pgb’s, de invulling van de thuiszorg en de opvang van de jeugd bij problemen zijn er enkele van. Ook de nieuwe rol van de gemeenten geeft zo nu en dan problemen, zowel intern als naar de cliënten toe. Daarnaast bestaat er ook nog afwijkend beleid binnen de diverse gemeenten.

Bewaking van de zorg

Bewaking van de zorg ligt in eerste instantie bij de staat en de zorgverleners. Maar ook de rol van de cliëntenraden wordt steeds belangrijker; zij vertegenwoordigen de stem van onze ouders en onze zieken en gehandicapten. NCZ, Netwerk Cliëntenraden in de Zorg, staat cliëntenraden met raad en daad bij om hun werk vakkundig en probleemloos te doen. Dit doen zij door middel van het geven van opleidingen en het uitwisselen van kennis, ervaring en wetenschap. Ook als er een specifieke vraag of een specifiek probleem bij een raad ligt, kan NCZ helpen. Bekijk ook eens de training clientenraad.

Auteur:

This author has published 9 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.