Angststoornissen overzicht

8 juli 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Gezondheid, Medisch

Iemand met een angststoornis heeft last van extreme angstgedachten. Wie met een angststoornis leeft, heeft voortdurend last van angst en paniek. De angstoornissen kan men terugvinden in het handboek voor psychiaters, het zogeheten “DSM”. Wanneer een angststoornis een groot effect op het leven van iemand begint te krijgen, is het van groot belang dat de angststoornis wordt behandeld.

Volgens experts kan angst van uw ouders of oma en opa worden geërfd. Verder zijn er natuurlijk omgevingsfactoren. Traumatische gebeurtenissen kunnen de kans op een angststoornis aanzienlijk vergroten.

De gegeneraliseerde angststoornis is een aandoening waarbij de patiënt een buitensporige angst heeft over de dagelijkse gang van zaken. Men kan zich over werk, huis of de gezondheid druk maken. Iemand met de gegeneraliseerde angststoornis zweet veel, heeft vaak diarree en voelt zich vaak misselijk.

Na een heftige gebeurtenis kan men de posttraumatische stressstoornis oplopen. Seksueel misbruik, mishandeling of bedreiging kunnen aanleiding zijn. Flashbacks en dromen (nachtmerries) zorgen ervoor dat de patiënt het trauma steeds opnieuw beleefd. Dingen die aan de gebeurtenis doen denken vermijdt men.

De obsessieve compulsieve stoornis of dwangneurose is een aandoening waarbij erfelijkheid een factor is. Bij de obsessieve compulsieve stoornis is er veel sprake van angst en dwanghandelingen. Vaak draagt men een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, men wil absoluut niet de veroorzaker van een ramp of ongeluk zijn. Om de angst weg te nemen gaat men dwangrituelen uitvoeren. Men gaat bijvoorbeeld overdreven vaak controleren. Denk aan iemand die bij het verlaten van zijn huis extra vaak controleert of alle elektrische apparaten uitstaan. Men is bang om brand te veroorzaken.

Een ander relatief bekend fenomeen is claustrofobie. Hierbij is de patiënt bang voor kleine ruimtes. Ook in ruimtes die vol zitten met mensen kan de angst optreden. Het draait bij claustrofobie vooral om de angst om de ruimte niet te kunnen verlaten.

Naast claustrofobie kent men ook agorafobie. Dit is geen angst voor kleine ruimten, maar juist voor grote open ruimten. Nu zal niet iedereen in dezelfde mate de angst ervaren. De ene patiënt zal zich ondanks de angst toch in grote open ruimten bevinden. Maar een ander zal de open ruimten ontwijken en zich terugtrekken.

De aanwezigheid van een angststoornis heeft invloed op de levenskwaliteit.. Wanneer de levenskwaliteit te veel achteruit gaat, is behandeling van de angststoornis aan te raden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts. Deze geeft u een doorverwijzing voor de psychiater.

Auteur:

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.