Angst en angststoornissen

26 mei 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Gezondheid, Medisch

Bij een angststoornis heeft de patiënt last van angsten. Leven met een angststoornis is geen pretje. Het gaat gepaard met voortdurende angst en paniek. De angststoornissen staan beschreven in het zogeheten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Angststoornissen kunnen voor de patiënt invaliderend werken, waardoor behandeling in veel gevallen noodzakelijk is.

Erfelijkheid speelt een factor bij de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Daarnaast zijn de omgeving waarin u opgroeit en de gebeurtenissen in uw leven ook van grote invloed. Zo ontstaat de posttraumatische stressstoornis (ook wel PTSS genoemd) na een ingrijpende gebeurtenis in het leven (een zogenaamd trauma).

De gegeneraliseerde angststoornis is een aandoening waarbij de patiënt een buitensporige angst heeft over de dagelijkse gang van zaken. Denk om paniek over het behouden van het werk, het op tijd komen bij afspraken en het schoonhouden van de leefruimte. Zweten, klamme handen en moeite met slikken zijn symptomen die bij de gegeneraliseerde angststoornis horen.

De posttraumatische stressstoornis is een angststoornis die na een ingrijpende gebeurtenis kan ontstaan. Burgeroorlog, een gewapend conflict of seksueel misbruik zijn gebeurtenissen die PTSS kunnen veroorzaken. De patiënt beleeft de gebeurtenissen vaak opnieuw via dromen en flashbacks. Herinneringen aan het trauma worden zo veel mogelijk vermeden.

Bij OCD speelt erfelijkheid een grote rol. Bij de obsessieve compulsieve stoornis is er veel sprake van angst en dwanghandelingen. Men is overdreven bang om bijvoorbeeld de schuldige van bijvoorbeeld een brand te worden. Om de angst weg te nemen gaat men dwangrituelen uitvoeren. Dit kan in de vorm gaan van overmatig controleren. Iemand met controledwang kan bij het verlaten van het huis lang blijven controleren of de deur wel op slot is. Ook worden gaskranen en elektrische apparaten gecontroleerd voordat het huis verlaten wordt.

Bij claustrofobie is iemand bang voor kleine ruimten. Maar ook op andere plekken met veel mensen kunnen de patiënten last krijgen. De patiënt heeft de angst de ruimte niet te kunnen verlaten, waardoor hij of zij paniekerig wordt.

Sommige mensen zijn bang voor open ruimten. Dit noemt men pleinvrees. Niet bij iedere patiënt is de angst even heftig. Iedere patiënt zal de angst in een andere mate van heftigheid ervaren.

Leven met een angststoornis is voor veel mensen niet makkelijk. Het is aan te raden om hulp te zoeken wanneer de angststoornis uw levenskwaliteit flink onderuit haalt. Uw huisarts kan u vertellen waar u het best terecht kunt voor behandeling. Behandeling gebeurt door een psychiater.

Auteur:

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.