Kwetsbaarheid van de eenmanszaak

22 december 2014 | Auteur: | Posted in Geld

Nederlanders staan erom bekend dat ze van korting en financiële meevallers houden. Hier vallen dus ook de startende ondernemers met een eenmanszaak onder. De regering begrijpt het psychologische lokeffect van financiële meevallers en speelt hier erg goed op in. Zo gebruiken ze de zogenaamde ‘belastingvoordelen’ om de naïeve ondernemer te lokken. Zo wordt de ondernemer onnodig kwetsbaar.

Privé en zakelijk

Deze kwetsbaarheid is voor bijvoorbeeld een deurwaarder erg handig. Voor de deurwaarder is het in zo’n situatie heel eenvoudig om bij belastingschulden beslag te leggen op het woonhuis, de spaarrekening, de caravan en noem maar op.

Via een eenmanszaak ben je privé aansprakelijk voor alles wat je doet met de eenmanszaak. Wanneer je zaak failliet gaat, dan ben je privé ook failliet.

Naïeve ondernemers

Zijn mensen van nature gewoon naïef of is zelfonderschatting een standaard iets? Bij het bespreken van dit onderwerp zal de ander waarschijnlijk reageren met: “dat zal mij nooit gebeuren”.

Wanneer je met de eenmanszaak langdurig contracten afsluit als een huurcontract of leasecontract en je wordt ineens ziek, dan heb je vaak al een probleem. Leveranciers hebben hier zelden begrip voor, zeker als je privé bezittingen hebt die in beslag kunnen worden genomen.

Personeel

Personeel in loondienst nemen is bij een eenmanszaak vaak erg onverstandig. Bij bedrijfsongevallen, conflicten of gezondheidsklachten van het personeel in een eenmanszaak staat de ondernemer borg met al zijn privé bezittingen. Ook als het om familie gaat. Iedere werknemer kiest uiteindelijk voor eigen belang.

Dit is echter allemaal te voorkomen met Payper payroll. Je kunt je vrijblijvend in laten lichten door een specialist van Payper.

De WW

Bijna alle kleine Nederlandse ondernemers met een eenmanszaak hebben geen WW-uitkering als het even niet mee zit.

Wanneer je wel tijdelijk een WW-uitkering hebt, dan hoef je ook minder gebruik te maken van je winstreserve om financieel te overleven. Zo heb je wat meer lucht.

Auteur:

This author has published 204 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.