PUA (pickup artist) terminologie en jargon

30 november 2014 | Auteur: | Posted in Nieuws

De onderstaande lijst is een lijst van termen die in de PUA (pickup artist) wereld veel worden gebruikt.

AFC (Average Frustrated Chump)

Iemand die (onbewust) onbekwaam is in het verleiden van vrouwen. Meestal iemand die dit gebrek aan succes compenseert door op andere vlakken heel goed te zijn. Bijvoorbeeld door zich op het werk te storten, carrière te maken, succesvol te zijn in sport of dure auto’s te rijden.

Een AFC stelt zich meestal te aardig op tegenover andere mensen (zowel bij mannen als vrouwen), uit angst om onaardig gevonden te worden of niet geaccepteerd te worden. Vaak is er ook sprake van een afwachtende houding en geen initiatief nemen, wachten op “toestemming” van andere mensen om iets te zeggen of te doen. Eindigt door dit passieve gedrag altijd als laatste. AFC gedrag zie je vaak bij mensen met een technische of analytische baan. Zoals IT’ers, scheikundigen en financieel dienstverleners.

Club game

Het aanspreken van aantrekkelijke vrouwen in clubs, discotheken, barren en kroegen. Wordt ook wel night game genoemd.

Day game

Het op klaarlichte dag aanspreken van aantrekkelijke vrouwen op straat, in een museum, in een supermarkt, in het park, op het station of iedere andere plek waar overdag vrouwen zijn.

Flake

Een flake treedt op wanneer een vrouw een date afzegt, niet op de date komt opdagen of de gemiste oproepen of SMS-jes van een man niet beantwoordt. Een flake treedt op wanneer de PUA niet genoeg aantrekkingskracht heeft kunnen opbouwen. Er is een afspraak gemaakt of er zijn telefoonnummers uitgewisseld, maar de vrouw haakt af wegens gebrek aan aantrekkingskracht.

Night game

Night game draait om vrouwen aanspreken in clubs, discotheken, barren en kroegen. Wordt ook wel club game genoemd.

One-itis

Een ziekelijke obsessie voor één enkele vrouw. One-itis komt vaak bij AFC’s voor die hun liefde niet beantwoord zien. Door gebrek aan kansen met andere vrouwen, is deze enkele vrouw zo belangrijk voor de AFC geworden dat hij zijn levensgeluk van haar laat afhangen. Zijn stemming wordt beïnvloed door haar. One-itis kan alleen maar worden behandeld door veel contacten met andere vrouwen te leggen.

Auteur:

This author has published 4 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.