Het “bevinkje” en de andere opmerkelijke uitspraken van Eric Wiebes

12 juli 2019 | Auteur: | Posted in Nieuws

In Groningen is men al geruime tijd helemaal klaar met het huidige kabinet. In verband met de aardbevingsschade en het – volgens de Groningers – uitblijven van de gewenste vorm van compensatie, richt de woede zich vooral op Eric Wiebes. De minister van Economische Zaken en Klimaat moet het geregeld ontgelden en lijkt het er soms zelfs bewust naar te maken. Een overzicht: de uitspraken van minister Wiebes die hij beter beter niet had kunnen doen.

“Een bevinkje”

Het meest recente voorbeeld dateert van mei 2019, toen de minister na opnieuw een aardbeving in de provincie tegenover een regionale tv-zender sprak over “een bevinkje”. De context: hem werd gevraagd of de politiek niet wat sneller met een schadevergoedingsregeling zou kunnen komen. Wiebes reageerde hierop dat men hier allang mee bezig is en dat dit niet van “een bevinkje” zou moeten afhangen. Groningers (en vele anderen) reageerden als door een adder gebeten en concludeerden dat de minister de situatie niet serieus neemt.

“Mondhoekjes omhoog”

Het was niet de eerste keer dat Wiebes met een tamelijk kleinerende opmerking in het nieuws kwam. Een ‘peptalk’ voor de Groningers die al tijden op een schadevergoeding zitten te wachten, viel totaal verkeerd. Wat Wiebes zei? “Dus ik zou zeggen: mondhoekjes omhoog, schouders eronder en niet de hele tijd somber zijn.” Tsja, schouders eronder: geldt dat niet juist voor de minister, die het probleem moet oplossen?

“Het begint bij een idee…”

In de zomer van 2018 was Wiebes één de VPRO’s Zomergasten en daar probeerde hij uit te leggen dat iedere oplossing begint bij “een idee”. Het kwam erop neer dat de gewone Nederland niet begrijpt dat het vinden van een oplossing voor een probleem (zoals voor de aardbevingsschade in Groningen) tijd kost. Oordeel vooral zelf over de manier waarop de minister dit probeerde te verwoorden:

“Vooruitgang begint altijd met een goed idee. Sowieso moeten we het idee heilig verklaren. Zonder idee houdt het op. Dus het begint met een goed idee. En dat testen we en daar kijken we naar en vinden we het een heel goed idee en dan gaan we aan de gang. Dan valt er eerst een heleboel tegen, gaat er een heleboel mis. Er komt een heleboel gezeur. En gedram. En dan wordt het een gevecht. En uiteindelijk komt het dan goed. Maar, en dat zie ik ook, het is altijd op het eind beter dan in het begin, maar het is helaas nooit net zo mooi als in het oorspronkelijke idee.”

Onlangs kwam de minister met een verruiming van de schadeherstelregeling, die de stuwmeerregeling is gaan heten. Alle Groningers die voor 12 juni 2019 bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een schademelding indienden, kunnen gebruikmaken van een vaste schadevergoeding van 5000 euro. Het is een eerste concrete stap in de richting van het compenseren van de vele aangerichte schade.

Reacties uitgeschakeld voor Het “bevinkje” en de andere opmerkelijke uitspraken van Eric Wiebes

Auteur:

This author has published 45 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.