Het voordeel van kunstmest

24 april 2015 | Auteur: | Posted in Huis en tuin, Tuin

Iedere plant en elk gewas in de tuin en moestuin heeft voedingsstoffen zoals calcium, magnesium, stikstof, fosfor en kali nodig. Om deze voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden toe te dienen en om overbemesting tegen te gaan is het dus raadzaam om uw planten en gewassen te bemesten met een samengestelde mest. Er bestaan organische en anorganische meststoffen. Organische meststoffen zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Natuurlijk kun je de grond verrijken met stalmest en compost, maar hiermee verbeter je de grond en geef je een deel van de vereiste voedingsstoffen maar dat is niet altijd voldoende om een gezonde groei te waarborgen en dus gebruikt men als aanvulling vaak kunstmest.

Wanneer en hoe gebruik je kunstmest?

Kunstmest is verkrijgbaar in zakken en is makkelijk te verwerken. Houd je wel aan de voorschriften op de verpakking, want het is erg belangrijk dat je de voorgeschreven hoeveelheden niet overschrijdt. De samenstelling van kunstmest in zo’n verpakking bestaat uit stikstof, fosfor en kali in een verhouding die je op de verpakking terug kunt vinden. De meeste gewassen krijgen normaliter het grootste gedeelte van hun voeding als basisbemesting, die je voordat je daadwerkelijk tot planten of zaaien overgaat door de losgemaakte grond verwerkt. Het is van belang de kunstmest zorgvuldig over de grond te verdelen en het is handig als men één keer in de lengte en één keer in de breedterichting de mest in de moestuin uitstrooit en door de grond harkt. Wil je tijdens de groei nog een keer bemesten wees dan heel zorgvuldig en voorkom dat de kunstmest in de plant terechtkomt. Zonlicht kan dan verbranding van de jonge plant veroorzaken. Beter is het dan om de mest te vermengen met water en de jonge plant in de avonduren als de zon onder is gegaan te bemesten, direct op de aarde zodat de wortels de stoffen meteen op kunnen nemen. Het liefst ook wanneer er regen wordt verwacht.

Auteur:

This author has published 148 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.