Iemand ondersteunen die stervende is

29 september 2017 | Auteur: | Posted in Gezondheid

Wat kunnen we doen om iemand te helpen die stervende is?

Familie en vrienden kunnen veel doen om iemand die stervende is te begeleiden. Door jouw gedragingen en bepaalde houdingen kun je iemand ondersteunen in dit laatste stadium van het leven.

Aanwezig zijn

De persoon die stervende is, moet voelen dat hij-zij nog steeds waarde heeft in de ogen van de geliefden. Patiënten die terminaal zijn kunnen zich soms eenzaam voelen, zelfs als ze omringd zijn. Het is niet het aantal mensen om hen heen maar de kwaliteit van de emotionele relatie die ze met iemand ontwikkeld hebben die heel belangrijk is. Aanwezigheid betekent hier niets meer dan de persoon die terminaal is te laten voelen dat die belangrijk is in ons leven.

Luisteren

Een stervende mens heeft vertrouwen nodig. Als iemand lichamelijk of psychisch lijdt, zal hij zijn pijn willen verlichten en je vragen om oplossingen te vinden. Wijzelf realiseren ons vaak dat het niets zal veranderen maar door te luisteren laten we zien dat we de persoon begrijpen en ondersteunen. We moeten geen oplossingen zoeken om de pijn te verzachten want die zijn er vaak niet meer. Er zullen ook regelmatig langere periodes van stilte zijn en als begeleidende moeten we deze simpelweg accepteren zonder er schrik voor te hebben.

Helpen om de dingen te benoemen

De terminaal zieke mens zal niet altijd juist kunnen uitdrukken wat hij ziet of hoort. Iemand die verdrietig of boos is, drukt zich vaak vaag uit zonder de oorzaken echt te kennen. Sommige stervende mensen vragen om hen te helpen bij het benoemen wat ze voelen. Het is beter om deze vragen niet te mijden door weg te gaan maar de persoon op ideeën te brengen door bijvoorbeeld te vragen: “Wat maakt je nu verdrietig” of “Wat maakt je boos?”. Deze vragen zijn suggestief en zullen de stervende patiënt helpen om te identificeren wat hij of zij voelt en je daardoor beter begrijpt wat er in hem of haar gebeurt. Palliatieve zorg vraagt soms weinig echte verzorging maar vooral aanwezigheid, luisterbereidheid en interesse tonen in de gevoelens.

Realistisch zijn

In de meeste gevallen weet de persoon dat hij-zij zal sterven. Zelfs al is de dag en het uur niet de voorspellen, is het zinloos de illusie te wekken dat de toestand nog zal verbeteren. De terminale patiënt zal dit zelf interpreteren als een weigeren om zijn verdriet of angst voor de dood te willen aanvaarden.

Eerbied

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de naderende dood. Sommigen gaan door korte of soms lange periodes van woede, isolatie, depressie, enzovoort. Elke terminale patiënt heeft zijn eigen ritme bij de aanvaarding van de dood en men kan dit proces niet beïnvloeden. Daarom is er respect nodig voor elke fase die een stervende mens doormaakt. Dit is fundamenteel in de palliatieve zorg.

Jouw eigen gevoelens uitdrukken

Het begeleiden van een stervende persoon brengt voor de begeleider een groot aantal emoties en reacties mee die hij of zij nog nooit heeft meegemaakt. Het kan helpen wanneer de persoon die instaat voor de palliatieve zorg kan uitdrukken hoe hij-zij zich voelt. Het is wel belangrijk dat er niet gedramatiseerd wordt omdat de dingen dan nog moeilijker gemaakt worden voor de stervende persoon. Als we tegen een stervende zeggen: “Ik kan het niet dragen om te zien dat je zult sterven.” of “Het is ondraaglijk om te zien hoe je moet lijden!”, enzovoort kun je je voorstellen dat je de stervende meer zal provoceren dan geruststellen. Aan de andere kant, als je je eigen gevoelens uitdrukt door bijvoorbeeld te zeggen: “Je bent belangrijk voor mij, ik zal je veel missen als ik je niet meer zie”, …Op die manier krijgt de stervende mens het gevoel dat hij nog een deel van jouw leven is.

Reacties uitgeschakeld voor Iemand ondersteunen die stervende is

Auteur:

This author has published 196 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.