Vacatures thuiszorg en ouderenzorg

14 februari 2014 | Auteur: | Posted in Gezondheid

Het afgelopen jaar is er flink bezuinigd op de ouderen – en thuiszorg. Door de vergrijzing was de verwachting dat er meer thuishulp en mensen in de ouderenzorg nodig zijn. Deze verwachting is niet uitgekomen door de bezuinigingen, reorganisaties en aanbestedingen. Hierdoor verdwijnen banen. Alleen is de zorg ook een vergrijsde sector. Dit betekent dat er binnen nu en enkele jaren veel nieuwe banen beschikbaar zullen komen, doordat de mensen met pensioen gaan. De werkgelegenheid krimpt dan wel, maar er ontstaan ook nieuwe vacatures ouderenzorg.

Ouderenzorg blijft van groot belang

Hoe het ook went of keert, de ouderenzorg is een sector welke van groot belang is. Door de bezuinigingen verdwijnen steeds meer banen, wat eigenlijk ervoor zorgt dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. De werkdruk neemt gigantisch toe voor het huidige personeel en de zorginstellingen wachten nog even met het aannemen van nieuw personeel.

Toch lijkt hier een einde aan te komen. Steeds meer verpleegkundigen en andere medewerkers in de thuis – en ouderenzorg gaan met pensioen, waardoor er veel meer vacatures thuiszorg en ouderenzorg zullen bijkomen.

Vacatures in de ouderenzorg

Een verschuiving wat goed merkbaar is, is dat de ouderenzorg zich steeds meer verplaatst richting de thuiszorg. Dit heeft eigenlijk meerdere redenen. Zo worden er steeds strengere toelatingseisen gesteld door de verzorgingshuizen. Wanneer je hier niet helemaal aan voldoet, mag je ook niet verblijven in een verzorgingshuis. Hierdoor wordt de thuiszorg steeds belangrijker. Deze mensen zijn hulpbehoevend, maar volgens de zorginstellingen nog niet hulpbehoevend genoeg, waardoor het belangrijk is dat er regelmatig een verpleegkundige langskomt. Hierbij zien we ook steeds meer mantelzorg. De kinderen nemen een deel van de zorg op zich, doordat de ouderen niet naar een verzorgingshuis kunnen. Toch is dit niet helemaal gunstig. De meeste kinderen zullen namelijk geen verpleegkundige achtergrond hebben, waardoor zij niet altijd even goed weten hoe ze moeten reageren en handelen in bepaalde situaties. De komende jaren zullen we dan ook steeds meer thuiszorg vacatures tegenkomen. Zeker wanneer je de vergrijzing in het achterhoofd houdt. Dit is natuurlijk goed nieuws voor de (aanstormende) verpleegkundigen.

Auteur:

This author has published 154 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.