Een degelijke rollator online aankopen

29 december 2013 | Auteur: | Posted in Gezondheid, Medisch

Mensen worden continu ouder en dit is goed bericht, maar het mindere nieuws is dat op latere leeftijd de benen niet steeds meer doen wat er van ze wordt verlangd. Mensen die zwak te been zijn hebben het uiteraard vaak erg zwaar om zich te bewegen. Een looprekje kan wat dat betreft de uitkomst bieden, alleen is een dergelijk hulpmiddel echt reeds ouderwets en werkt het niet altijd even goed. Daarnaast kan niet iedereen zomaar een looprek hanteren waardoor het slechts is voorbehouden voor een selecte groep. Gelukkig bestaan er ook nog rollators. Een dergelijk hulpmiddel maakt het mogelijk om u op een gemakkelijke manier te verplaatsen en beschikt over verschillende extra troeven. Belangstellend? We verwoorden u in dit blogbericht graag alles over rollators!

Fijne rollator kopen

Als u een rollator wenst aan te kopen zult u zonder twijfel te maken krijgen met een hoeveelheid vragen. De eerste vraag die u zich zult stellen is hoeveel geld u precies vrij moet maken voor de aanschaf van zo’n toestel. Hier kan betreurenswaardig genoeg geen passend antwoord op worden gegeven omdat er erg veel gevariëerde types op de markt terug te vinden zijn. U kunt b.v. kiezen voor een eenvoudige, standaard rollator, maar u kunt ook behoefde hebben aan een uitgebreidere rollator die over een zitje of mogelijkerwijs zelfs over een boodschappenmandje beschikt. Hoe uitgebreider de opties van de rollator van uw keuze, des te meer geld u natuurlijk zult moeten voldoen. Hoe billijk of duur rollators zijn is dus veelal vooral gebonden van uw eigen verwachtingen.

Zijn er bezwaren verbonden aan een rollator?

Mensen die er voor kiezen om gebruik te maken van een rollator zijn daar steeds buitengewoon over te spreken. Het is erg moeizaam om nadelen te vinden en als we er dan toch eentje moeten aanhalen dan is het waarschijnlijk nog wel het feit dat een rollator telkens opengeklapt moet worden. Dat kan het voor enkele mensen misschien iets bemoeilijken om gebruik te maken van dit hulpje, maar verder zijn er in feite maar tamelijk problemen aan verbonden. Op geldelijk vlak moet u er tot slot wel rekening mee houden dat de aanschaf van een rollator niet meer wordt gedekt door de basisverzekering. Wilt u deze aankopen, dan bent u met andere woorden gedwongen om een uitgebreidere zorgverzekering af te sluiten.

Vergoeding door de basisverzekering?

Wanneer u heeft beslist om een loophulpmiddel aan te kopen is het niet meer dan gebruikelijk dat u op zoek gaat naar een zo klein mogelijke prijs. Veel personen beseffen het niet, maar lange tijd kon de aankoop van een loophulpmiddel worden ingebracht in de gewone basisverzekering die in Holland bij wet verplicht is. Ieder kon toen rekenen op een gedeeltelijke restitutie van de koopprijs. Nu is dat niet meer het geval. Sinds 2013 vindt een terugbetaling nog exclusief plaats wanneer de verzekerde over een completere zorgverzekering beschikt. Gewoon over de verplichte basisverzekering beschikken is dus niet meer toereikend om een stukje van uw koopprijs terugbetaald te zien worden.

Auteur:

This author has published 11 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.