zorgtoeslag en Verstrekkingen ziekenfondsverzekering

23 november 2014 | Auteur: | Posted in Financieel, Verzekeringen

Waar heeft een ziekenfondsverzekerde recht op?

Als ziekenfondsverzekerde hebt u recht op:

– bezoek aan huisarts of
specialist
– opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum
– genees- en verbandmiddelen
– hulpmiddelen
– tandheelkundige hulp
– fysiotherapie
– verloskundige hulp
– kraamzorg
– vervoer

zorgtoeslag

– bijzondere behandelingen, zoals nierdialyse en ergotherapie thuis;
Voor sommige hulp moet u een eigen bijdrage betalen.
Veel mensen zijn ook aanvullend verzekerd. Hebt u een aanvullende verzekering, kijk dan in uw polisvoorwaarden welke zorg u eventueel nog meer vergoedt krijgt.

Huisarts 

Wie ziekenfondsverzekerd is, hoeft voor een bezoek aan de huisarts of voor een telefonisch advies niets te betalen. De hulp is gratis. Dat geldt ook als de huisarts u thuis bezoekt.

Specialist
Voor een bezoek aan de specialist hebt u een verwijskaart van de huisarts nodig. Als u naar een kaakchirurg moet, dan hebt u een verwijskaart van de tandarts nodig.

Ziekenhuis/revalidatiecentrum
De ziekenfondsverzekering vergoedt de opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis of een revalidatiecentrum voor maximaal één jaar. Verblijft u langer dan een jaar in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, dan wordt dit vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Auteur:

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.