Trends in werk

10 april 2015 | Auteur: | Posted in Financieel

Werk trends veranderen vaak. Dat is niet voor niks, want veel mensen brengen meer tijd op het werk door, dan thuis. Hierin is de tijd dat je op bed ligt niet meegerekend. De trends voor 2015 zijn als volgt.

Trends

  • Meer werken: De trend is gaande dat mensen meer willen werken dan dat ze momenteel doen. Ondanks dat de trend gaande is neemt de gemiddelde werktijd af. Waar het in 2007 een kleine 32 uur bedroeg, was het aantal uur in 2013 afgenomen tot een kleine 30 uur gemiddeld per week.

  • Tijd voor het gezin: Tijd doorbrengen met het gezin of de familie wordt steeds belangrijker. In een tijdsbestek van 8 jaar nam het belang met ruim 4% toe.

  • Andere baan: Steeds minder mensen hebben de behoefte aan het nemen van een andere baan. Sinds 2007 is deze behoefte met 6% afgenomen. Hieruit komt logischerwijs voor dat ook minder mensen de afgelopen jaren van baan hebben gewisseld.

  • Reorganisatie: Het aantal reorganisaties of inkrimpingen bij bedrijven is sterk gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervan de economische crisis. Wanneer mensen op straat kwamen te staan kwamen ze ook moeilijker aan een nieuwe baan.

  • Minder arbeidsongevallen: Het aantal arbeidsongevallen is de laatste jaren afgenomen. Met name in de sectoren handel, vervoer en opslag en horeca zijn de ongevallen sterk afgenomen.

  • Minder aandacht: Mensen laten steeds makkelijker hun werk los blijkt uit de trends voor 2015. Het aantal mensen dat vindt dat werk altijd de aandacht behoeft is dan ook sterk afgenomen sinds 2007.

  • Thuiswerken: Thuiswerken wordt steeds populairder. De groei is het grootst binnen de financiĆ«le sectoren. Het aantal mensen dat minstens een uur thuis werkt, is dan ook verdubbeld.

  • Onregelmatig werken: Ondanks dat het slecht blijkt te zijn voor het gezinsleven, wordt onregelmatig werken steeds normaler. Zeker in de sector horeca is er een opvallende toename te zien in onregelmatige werkzaamheden. De trend gaat gepaard met de trend dat flexibel personeel steeds populairder wordt. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van payrollen, waarbij bedrijven de juridische aansprakelijkheid uit handen geven.

Auteur:

This author has published 204 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.