Informatie over de huurtoeslag in Nederland

29 oktober 2013 | Auteur: | Posted in Financieel, Geld

Een tegemoetkoming in de kosten van huren wordt huurtoeslag genoemd. Het is van belang dat men in een huurhuis woont voor het recht op de toeslag voor huurwoningen. Men moet hiernaast ouder zijn dan 18 jaar, ingeschreven staan op het woonadres en Nederlands zijn of een geldige verblijfsvergunning. Het spreekt voor zich dat deze regels vereist zijn om degenen die het verdienen de toeslag toe te kennen.

Niet iedereen mag gebruiken maken van de toeslag. Personen die bijvoorbeeld genoeg verdienen of genoeg geld hebben krijgen de toeslag niet. Het jaarinkomen en het saldo van het spaargeld mag niet te hoog zijn. Hoeveel spaargeld de aanvrager mag hebben veranderd ieder jaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren zoals het jaarinkomen. Hoe meer er verdiend wort, hoe minder huurtoeslag men krijgt. Men komt in aanmerking voor de toeslag voor huren als aan deze voorwaarden voldaan is.

Huurtoeslag in Nederland aanvragen
Via internet gaat het aanvragen van toeslagen eenvoudig. Voor een aanvraag via internet heeft men wel de DigiD-code nodig. Het is ook mogelijk om per telefoon toeslag aan te vragen. Bij de toeslagen afdeling van de Belastingdienst kunt u een telefonische aanvraag indienen. De aanvraag voor toeslag schriftelijk te doen is tevens mogelijk. Voor de aanvraag voor toeslag heeft men deze gegevens nodig:
• uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
• uw jaaropgaaf
• bewijs maandinkomen
• de gegevens van toeslagpartner
Op de toeslagen website is het mogelijk om een testberekening te maken. Vooraf wordt duidelijk op hoeveel huur of zorgtoeslag men kan rekenen door het maken van een testberekening.

Auteur:

This author has published 16 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.