Wat is BPM?

23 april 2013 | Auteur: | Posted in Geld

In Nederland kennen we verschillende vormen van belasting. Naast de inkomstenbelasting hebben we te maken met de Belasting Toegevoegde Waarde, de BTW.

Daar is een tijd geleden een nieuwe belasting bijgekomen, namelijk de BPM.

Wat is BPM? Het is de extra belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

De aanschafbelasting voor personenauto’s en motorrijwielen. Deze zogenaamde BPM wordt bovenop de netto cataloguswaarde van de auto vastgelegd en maakt de auto´s daarmee een stuk duurder.
De BPM stond vanaf het begin onder druk. Velen vonden en vinden dat het niet kan dat men belasting heft op een prijs waar al belasting in is verrekend.

Ook politiek blijft de discussie spelen.

Desondanks is deze speciale belasting overeind gebleven. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat het een behoorlijk bedrag per jaar oplevert voor de schatkist.

De toekomst van de BPM

Toch gaat de BPM veranderen. Vanaf 2014 zal deze bijzondere belasting worden vervangen door een nieuwe belasting. Vanaf dat moment wordt belasting geheven op de CO2-uitstoot van de auto. Wat dat precies gaat betekenen is nog niet bekend. Vanaf dat moment is de niet geliefde belasting overbodig geraakt.

Dit heeft niets te maken met het feit dat er veel tegenstand is, maar vooral met het feit dat de veranderingen die de BPM heeft ondergaan in de loop der jaren voor de schatkist te duur zijn geworden.
Sinds 2009 geldt namelijk een wet die de BPM vrijstelt voor kleine, zuinige en ecologisch vriendelijke auto’s.

Er is een grens vastgesteld van 95 gram CO2 per kilometer. Blijft de auto onder deze grens dan vervalt de BPM. De opmars van de kleine, zuinige auto werd daarmee behoorlijk fors ondersteunt. Voor ondernemers geldt deze vrijstelling bij de aanschaf van een bedrijfswagen, die onder de grenswaarde blijft.

Er is wel een verschil, want stopt men binnen vijf jaar dan moet men alsnog een deel van de BPM betalen.
Het tegenovergestelde van de vrijstelling geldt overigens ook.

Auto’s met een hoge CO2 waarde krijgen een extra toelage van de BPM opgelegd. Doel van deze manier van belastingheffing was om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Dat heeft te maken met de afspraken die men in het Japanse Kyoto maakte om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Een Dure regeling?

Toen bleek dat de vrijstelling door steeds meer fabrikanten gebruikt werd om de kleinere modellen goedkoper te maken, is men gaan sleutelen aan een andere wijze van belastingheffing. Daar is men eigenlijk al mee begonnen, aangezien sinds 1 juli 2012 de CO2 emissie voorwaarden stapsgewijs verlaagd zijn. Dat betekent dat, wil men vrijstelling bereiken, de auto steeds schoner moet worden. Hoe minder vervuiling des te minder belasting is sinds juli 2012 het devies.

De opkomende markt voor elektrische auto’s zal een belangrijke rol gaan spelen in deze discussie. Nu is een E-auto natuurlijk BPM vrij.

Maar hoe wordt deze nieuwe auto beoordeeld in de nieuwe belasting? Feit is dat er geen CO2 uitstoot is, dus blijft de  E-auto belastingvrij.

Dat komt de koper ten goede, waardoor de elektrische auto aan een opmars kan beginnen.

Meer info op berekenen-bpm.nl >> 2 Gratis Hoofdstukken 

Auteur:

Heeft u ideeën om een Auto in te voeren? U zul dan in aanmerking komen met belasting van personenauto’s en moterrijwielen. De BPM is een belasting die betaald moet worden bij het importeren van een auto. Gratis 2 Hoofdstukken

This author has published 1 articles so far.

Comments are closed.