Bedrijfskleding in de autobranche

6 mei 2018 | Auteur: | Posted in Financieel

Reviseren, repareren, lakken, monteren en lassen: in de autobranche worden veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Dit vraagt om speciale, beschermende werkkleding. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje. Bovendien moet de werkkleding aan bepaalde regelgeving voldoen en dient het te onderhouden worden.

Waar is werkkleding voor bedoeld?
Beschermende kleding moet de werknemers beschermen tegen schadelijke invloeden. Dit kan het weer, klimaat, hitte, kou, chemicaliën of vuurbelasting zijn. Beschermende kleding is ook noodzakelijk wanneer er sprake is van risico op letsels of gezondheidsschade. Voordat de genodigde werkkleding wordt aangeschaft is het slim om een goede risico-inventarisatie (RI&E) uit te voeren. Beschermende kleding dient voornamelijk om de huid en het lichaam te beschermen tegen elektrische energie, vlammen, vonken, gesmolten metaalspatten, omgang met gemotoriseerd verkeer, stof, gassen, dampen en andere gevaarlijke omstandigheden.

Gevolgen van werken zonder beschermende kleding
Het is een kwestie van het verkeerde moment op de verkeerde plek en een werknemer raakt verongelukt. Dan wel niet door eigen toedoen of misschien door een ondeugdelijk product. Hoe dan ook loopt de werknemer wellicht een letsel op. Niet alleen kan het bedrijf waarvoor de werknemer in dienst is, aansprakelijk gesteld worden. Ook levert het ongeluk het bedrijf loonschade op aangezien de productiviteit tijdelijk omlaag gaat. Met beschermende kleding zijn deze gevolgen al voor een groot gedeelte te voorkomen. Een ongeluk is immers nadelig voor beide partijen.

Aan welke eisen moet werkkleding voldoen?
Ten eerste moet de pasvorm van de kleding behouden blijven ook na een aantal keer reinigen. Ten tweede moet de kleding nauw sluiten, vooral aan het uiteinde van de mouwen. Daarnaast moeten knopen en andere sluitingen weggewerkt zijn; er mogen geen loshangende gedeelten zijn. Ook de gebruiksaanwijzing moet in het Nederland meegegeven worden. Als laatste moet de bedrijfskleding door de werkgever goed onderhouden worden. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het bedrijf Berendsen, waar je bedrijfskleding kunt huren en laten wassen.

Werkkleding onderhouden
Het is belangrijk dat de kleding bij het aantrekken altijd schoon is. Dit voorkomt langdurig lichamelijk contact met schadelijke stoffen. Dit geldt vooral voor kleding die in omgevingen worden gebruikt waar chemicaliën aanwezig zijn. Het reinigen dient gedaan te worden in een speciaal ingerichte wasserij met bijbehorende apparatuur. Zorg ervoor dat uw medewerkers ten allen tijden goed beschermd zijn tegen de werkomgeving.

Meer informatie: https://nl.elis.com/oplossingen/bedrijfskleding/

Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfskleding in de autobranche Tags:

Auteur:

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.