Beëdigd vertaler: handig voor in de rechtbank

6 maart 2015 | Auteur: | Posted in Financieel

Voor sommige documenten volstaat een gewone vertaling maar wanneer deze echter bestemd is voor bijvoorbeeld een rechtbank of een andere officiële instantie zal doorgaans gevraagd worden om een beëdigde vertaling. Deze vertalers dienen te zijn ingeschreven in Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Hiervoor dienen zij aan verschillende voorwaarden te voldoen alvorens een aanvraag tot inschrijving te kunnen indienen.

Je kan de beëdigde vertaling onderscheiden van een gewone vertaling aan de handtekening van de beëdigd vertaler en het voorkomen van een ambtsstempel op het vertaalde document, het document moet ook een verklaring van de vertaler bevatten en een kopie van de originele tekst. Het kan echter ook voorkomen dat deze vertaling nogmaals dient te worden gelegaliseerd door een rechtbank maar dit hangt af van de bestemming van de vertaling (vooral voor beëdigde vertalingen bestemd voor het buitenland), dit om de rechtsgeldigheid van het document te bevestigen.
Wanneer je op zoek bent naar een beëdigd vertaler klop je best gewoon aan bij een vertaalbureau, over het algemeen hebben de meeste vertaalbureaus ook beëdigd vertalers in dienst. Ga echter zeker altijd na of de vertaler in kwestie is ingeschreven als beëdigd vertaler en je deze inschrijving kan voorleggen. Je document zal immers nooit als beëdigd aanvaard worden zonder dat dit door een bevoegd persoon werd vertaald.

Zo kan je bijvoorbeeld een beëdigd vertaler Russisch in huren, voor ambtsschriften uit Rusland. Wanneer je een beëdigd vertaler Frans nodig hebt, heb je dit nodig voor ambtsschriften nodig uit Frankrijk. Royal Translations is gespecialiseerd in al deze talen.

Auteur:

This author has published 5 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.