Technieken om aluminium te bewerken

29 oktober 2015 | Auteur: | Posted in Elektronica

In de praktijk is aluminium gemakkelijker te verspanen dan staal, gezien het zachter is. Zo is bij het verspanen van aluminium twee tot drie keer minder vermogen nodig dan bij het verspanen van staal. Echter wordt bij het bewerken van aluminium ander gereedschap gebruikt dan bij het bewerken van staal. Het benodigde gereedschap moet namelijk scherper zijn en een grotere spaanhoek hebben. Wanneer er coating gebruikt moet worden, heeft deze lage wrijvingseigenschappen nodig.

Bewerkingsmachines

Bewerkingsmachines voor aluminium moeten op een hogere snelheid kunnen werken dan bewerkingsmachines voor staal, zodat het materiaal gemakkelijker te breken is. Hierdoor moet de bewerkingsmachine beschikken over een relatief hoog vermogen, een hoog toerenbereik en grote voedingssnelheden.

Het beste resultaat wordt geleverd wanneer aluminium in een harde of koud verstevigde toestand wordt verspand, gezien het materiaal in die staat gemakkelijker te breken is. Wanneer het materiaal zacht of onbehandeld is ontstaan bijna altijd problemen tijdens het bewerkingsproces.

Aluminium bewerken

In dit artikel komen de meest gebruikte manieren om aluminium te verspanen naar voren. Hierbij kun je denken aan:

  • Tappen

  • Draaien

  • Boren

  • Frezen

Aluminium tappen

Draadtappen is een manier van bewerken die kan worden toegepast om een schroefdraad in een gat te creëren. Draadtappen is een cruciaal proces, gezien het vaak op waardevolle onderdelen wordt uitgevoerd die al snel duizenden euro’s waard zijn. Dat is ook de reden dat de productiviteit bij het tappen minder belangrijk is dan bij andere vormen van aluminium bewerking. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn echter wel erg belangrijk.

Aluminium draaien

Draaien behoort tot één van de belangrijkere bewerkingshandelingen als het gaat om het verwijderen van materiaal met behulp van een snijgereedschap. Draaien maakt het mogelijk draaiende onderdelen te creëren. Dit wordt gedaan met behulp van snijgereedschap met slechts één enkele snijkant.

Aluminium boren

Met behulp van boortechnieken wordt materiaal wordt verwijderd door middel van snijgereedschap. Boren maakt het mogelijk een cilinder in een blok aluminium te maken, welke wordt bewerkt met draaiende bewegingen rond de aslijn.

Tegenover draaien en frezen is boren een ongunstig proces. Zo zijn slechte kwaliteit en verkeerde maten problemen die regelmatig voorkomen.

Aluminium frezen

Frezen is één van de populairste bewerkingsprocessen in de hedendaagse industrie. Frezen kan gebruikt worden om verschillende vormen te realiseren, gezien het snijgereedschap uit meerdere verschillende snijkanten bestaat.

Frezen staat bekend om de fijne spaanvorm, doordat de spanen in de spaankamers van de frees met veel kracht worden gebogen en zo meerdere keren breken.

Auteur:

This author has published 204 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.