Bijles Engels

26 mei 2015 | Auteur: | Posted in Educatie, Opleidingen

Engels is een mooie taal. Het is een mooie taal, maar ook geen gemakkelijke taal. Zoals elke taal die men krijgt op school wordt er van je verwacht dat je deze thuis bijhoudt door middel van het leren van de geziene leerstof en het vanbuiten leren van allerlei ellenlange woordenlijsten. Soms is het een feit dat de stof snel in de klas wordt doorgenomen en dan moet de leerling zelf aan de slag thuis. Omdat iedereen anders leert en iedereen heeft zijn eigen tijd nodig om te leren, bestaat de kans dat iemand er langer over moet doen om de grammatica en de woorden vanbuiten te leren. Als dan iemand teveel tijd nodig heeft, ontstaat er een achterstand die men dikwijls niet in de klas krijgt bijgespijkerd.

Voordelen van bijles volgen

Er zijn een heleboel voordelen aan verbonden als je na de les ’s avonds bijles Engels zult volgen als het nodig is. In de klas hangt er een werksfeer en leerlingen moeten bij wijze van spreken een heel uur drillen om samen met de juffrouw of de meester alles snel te zien. ’s Avonds bij een aparte bijles ga je rustig op het gemak de moeilijke werkpunten nog eens herhalen om dan samen resultaat te boeken aan de hand van gemakkelijke, eenvoudige oefeningen. Hoe beter het gaat, hoe moeilijker de oefeningen kunnen worden aan de hand van de geziene leerstof. Alleen op deze manier kan een leerling resultaat boeken. Men begint gemakkelijk en men bouwt langzaam op.

Bijlesdocenten kennen hun vak door en door

Bijna iedereen die bijles verzorgt zijn allemaal mensen die dit vak specifiek studeren of zelf doceren op school. Leerlingen die bijvoorbeeld de opleiding Engelse taal en cultuur doen, zijn in zekere mate gespecialiseerd in pedagogiek en Engels. Deze studenten kennen de grammaticaregels en de uitspraakregels. Zij weten ook als geen ander hoe ze moeilijke onderwerpen toch gemakkelijk kunnen geven door middel van simpele zinnetjes. Het zijn die simpele zinnetjes die ervoor zullen zorgen dat de punten in de klas naar omhoog zullen gaan. Iedereen die bijles Engels volgt, boekt resultaat op zijn schoolrapport.

Auteur:

This author has published 121 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.