Aanwijsbeleid voor de gastechniek

12 juni 2017 | Auteur: | Posted in Educatie

Iedere ondernemer heeft verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden lopen uiteen. Van de verantwoordelijkheid van een ondernemer voor een soepel verloop in de onderneming zelf, intern dus, tot aan de verantwoordelijkheid om veiligheid te creëren voor werknemers op de werkvloer. Als u ondernemer bent in de gastechniek sector dan is het extra belangrijk dat er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd in uw bedrijf. Eén van de acties die u vanuit de Arbowetgeving opgelegd krijgt is het verzorgen van een aanwijsbeleid. In dit artikel leest u wat een aanwijsbeleid is en wat dit inhoudt in uw branche ‘gastechniek’.

Wat is aanwijsbeleid?

Misschien heeft u al weleens van dit woord gehoord en misschien ook niet. Waarschijnlijk is het u wel bekend als u een bedrijf heeft in de gastechniek. Misschien heeft u zelfs al een aanwijsbeleid binnen uw onderneming. In dat geval weet u al wat een aanwijsbeleid inhoudt, maar als u nog geen aanwijsbeleid heeft, is de kans groot dat u geen idee heeft wat dit is. Na het lezen van dit artikel weet u dit wel. Een aanwijsbeleid heeft eigenlijk alles te maken met het creëren van een veilige werkomgeving van uw werknemers. Het is bedoeld voor de werknemers op de werkvloer die werken met grote en gevaarlijke installaties en machines waar kennis voor nodig is om deze op een veilige manier te bedienen.

Wat houdt een aanwijsbeleid in?

In een aanwijsbeleid staan taken en benoemingen. Het is een document waarin wordt vastgelegd welke werknemer met welke installatie om mag gaan. Dit wordt beschreven per functie. Ook staan de werkzaamheden erbij vermeld, die de persoon in kwestie mag uitvoeren. Meestal worden er drie verschillende verdelingen aangehouden. Daarin wordt ook in functie en volgens werkzaamheden gesproken. Deze drie verdelingen zijn de volgende:

  • VOP, oftewel een Voldoende Onderricht Persoon. Deze persoon mag werkzaamheden verrichten zoals lampen vervangen, verlengsnoeren maken, motoren van installaties aan- en afkoppelen, zekeringen vervangen en verwisselen en stopcontacten vervangen als deze kapot zijn of vernieuwd dienen te worden. Meestal hebben personen die een VOP aanstelling krijgen binnen het aanwijsbeleid een functie zoals: onderhoudsmonteur of operator. Deze personen komen niet vaak in aanraking met werk aan gasinstallaties.
  • VP, oftewel een Vakbekwaam Persoon. Deze persoon mag mag werkzaamheden verrichten zoals controleren van gasinstallaties, schakelkasten bedienen en onderdelen aan gasinstallaties repareren en vervangen. Deze persoon heeft al meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden als een werknemer met een VOP aanstelling. Dat heeft te maken met het feit dat deze persoon ook meer kennis heeft.
  • WV, oftewel een Installatie- of werkverantwoordelijke. Deze persoon mag werkzaamheden uitvoeren zoals aanpassingen verrichten volgens normen en voorschriften, aan gasinstallaties. Deze persoon heeft naast het beheren van gasinstallaties ook de bevoegdheid om andere werknemers binnen uw bedrijf te beoordelen en te benoemen voor de installaties. Gezegd kan worden dat een werknemer met een WV aanstelling een leidinggevende functie heeft op de werkvloer en belangrijke beslissingen kan maken over de gasinstallaties en machines.
Reacties uitgeschakeld voor Aanwijsbeleid voor de gastechniek

Auteur:

This author has published 195 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.