Home » Author riemethode Page

Auteur: riemethode

Website: http://www.imaonline.nl/

Published articles: 4

Author Articles List

Sort by:

Een RIE of RI&E verplicht voor alle bedrijven

21 april 2014 | Posted in Nieuws

Wist u dat alle bedrijven in Nederland volgens de Arbowet verplicht zijn een actuele risico inventarisatie en evaluatie te hebben? Niet iedereen is zich hiervan bewust. Het is dan ook van belang hier bij stil te staan. Een dergelijk inventarisatie en evaluatie noemen we ook wel een RIE of RI&E. Het is als het ware …

De RIE of RI&E, een must voor ieder bedrijf

20 maart 2014 | Posted in Internet

Voor de meeste bedrijven blijkt het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E of RIE) een lastige taak. Vaak wordt dit dan ook vergeten, of er wordt gewoonweg te weinig aandacht aan gegeven. En dat is niet verstandig. Want het opstellen hiervan is juist erg belangrijk. Niet alleen voor de werknemer, maar juist ook …

Houdbaarheid van RI&E en RIE

1 november 2013 | Posted in Gezondheid

Hoe vaak moet je een RI&E maken? Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan Arbo Adviseurs. Er zijn bedrijven die deze (zekerheidshalve) ieder jaar maken. Maar is dat ook nodig? En, kom je nog wel toe aan de uitvoering van je plan van aanpak? Een belangrijke taak van preventiemedewerkers is het maken van een risico-inventarisatie en …

De RI&E of RIE als basis voor het arbobeleid

29 oktober 2013 | Posted in Internet

Ieder bedrijf in Nederland is volgens de arbowet verplicht om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E vormt de basis van het arbobeleid en bestaat uit de volgende elementen: –          inventariseren van de gevaren op de werkvloer; –          uitzoeken of deze gevaren risico’s kunnen vormen; –          een inschatting maken van de grootte …